Sodno prevajanje

Nazaj

V naši prevajalski agenciji sodno prevajajo samo sodno zapriseženi prevajalci. Overjen dokument, ki ga tvorita Vaše izvirno besedilo in sodni prevod, združimo v nerazdružljivo celoto, ki jo dobite po pošti. S tem dokumentov, za katerim stoji sodno zapriseženi prevajalec, imate verodostojen dostop do vseh svetovnih institucij. Primer sodnih prevodov so prevodi spričeval in ostalih osebnih listin delavcev, ki iz tujine prihajajo na delo v Slovenijo. Ali pa delavci, ki iz Slovenije migrirajo na delo v tujino. Sodno prevajamo razno dokumentacijo vozil, nepremičnih za potrebe dokazovanja v tujih institucijah ter številne ostale prakse. Sodni prevod profesionalno naredimo v nekaj dnevih.

Cena sodnega tolmačenja

Povpraševanje