Politika varstva osebnih podatkov

Podjetje POLITRIM D.O.O. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene, kot so vam bili v trenutku, ko ste izrecno privolili v obdelavo osebnih podatkov, znani. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost in točnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo.

Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika. Osebni podatek je tudi fotografija, na kateri je objavljen posameznik, zato je potrebno pri njihovi obdelavi prav tako upoštevati določbe Zakona o varovanju osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1-UPB). Izjava o varstvu osebnih podatkov je namenjena varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne strani v skladu z ZVOP-1-UPB. Naključni obiskovalci spletne strani lahko brez vsakršnih obveznosti posredovanja svojih osebnih podatkov pregledujejo vsebine na tej spletni strani in jim ni potrebno odkriti svoje identitete ter osebnih podatkov.

Pri izvajanju storitev v okviru spletne strani izhajamo iz spoštovanja določil zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov.

Zakonodaja na področju varstva osebnih podatkov,” so vsi zakoni, ki se nanašajo na zbiranje, obdelavo, shranjevanje in uporabo osebnih podatkov na področju države, v kateri je sedež upravljavca, vključno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (2016/679). V skladu z določili zakonodaje in na temelju profesionalnega pristopa do izvajanja storitev upoštevamo naslednja načela.

Vse podatke uporabnikov ne glede na obliko, obravnavamo z vso odgovornostjo, in uporabljamo v skladu z namenom spletne strani, zakonito in pošteno.

Tako osebne podatke kot vse ostale podatke, ki jih pridobimo z namenom izvajanja storitev uporabljamo izključno in samo z namenom uporabe za izvedbo storitev in poročanje o dogodkih, novostih. Uporaba teh podatkov pomeni zbiranje, obdelavo, analizo, primerjavo in uporabo ter hranjenje teh podatkov z namenom izvedbe storitve. V okvir namena uporabe osebnih in drugih podatkov se vključuje uporaba teh podatkov z namenom komuniciranja, seznanjanja o spremembah in vseh ostalih informacijah, ki so lahko pomembne za samo kvaliteto izvedene storitve. Izjavljamo, da ne pridobivamo nobenih podatkov uporabnikov, ki ne bi bili v skladu z namenom, za katerega pridobivamo in uporabljamo osebne in druge podatke uporabnika. Njihova ustreznost z namenom uporabe podatkov se upošteva tako z vidika vsebine kot vidika obsega podatkov. Enako načelo se upošteva za podatke pridobljene v zvezi z zaposlovanjem v podjetju POLITRIM D.O.O. ali izvajanjem teh storitev za zunanje naročnike. Uporaba podatkov v tem primeru pomeni zbiranje, obdelavo, uporabo in hrambo teh podatkov za namene vodenja evidence zaposlenih, oddaje obračuna plač in prispevkov, oddaje obrazcev prijav, sprememb in odjav v zdravstvenem zavarovanju ter uporabo in posredovanje podatkov v vseh ostalih zakonsko predvidenih primerih.

Osebni podatki in drugi podatki uporabnika so v času uporabe ustrezno varovani s tehničnimi ukrepi v računalniškem omrežju ter na spletni strani, kot tudi organizacijskimi ukrepi v podjetju.

Nobenih podatkov uporabnika, tako osebnih podatkov kot tudi ostalih podatkov, ne posredujemo nikomur, ampak jih uporabljamo izključno za doseganje namena, zaradi katerega smo jih pridobili. Prav tako ne uporabljamo osebnih in drugih podatkov z namenom trženja svojih storitev ali potrebe lastne promocije.

Zavarovanje osebnih podatkov poteka skladno z določili notranjega akta o zavarovanju osebnih podatkov. Podatki se hranijo v elektronski obliki na strežniku znotraj informacijskega sistema. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla posameznika. Dostop do prostorov družbe je ustrezno zavarovan.

Imamo obveznost, da obdelujemo osebne podatke le za namene za katere smo jih zbrali. Imate pravico, da nas glede tega kontrolirate. Kadarkoli lahko zahtevate od nas, da vam omogočimo vpogled v vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo, posredujemo podatke (kopijo, izpis) o obdelavi vaših osebnih podatkov ali zahtevate popravek, prepoved obdelave ali izbris vaših osebnih podatkov. Popravek, prepoved obdelave ali izbris vaših osebnih podatkov lahko zahtevate s pomočjo priloženega obrazca (Zahteva za dopolnitev, popravek, blokiranje, izbris osebnih podatkov). Morebitna vprašanja ali zahtevke posredujte na elektronski naslov plastika§politrim.si ali nas pokličete na tel. 070/333-777_. Za varstvo vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo v podjetju POLITRIM D.O.O. je pristojna pooblaščena oseba: Uroš Božič.

V primeru, da z našim odzivom, povezanim z zahtevkom za vpogled, popravek, prepoved obdelave ali izbris podatkov niste zadovoljni oziroma menite, da so vam kršene pravice do varstva osebnih podatkov, se lahko pritožite nacionalnemu nadzornemu organu, na naslov: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.

Obvezni piškotki za pravilno delovanje spletnega mesta:

Ime Opis piškotka in njegov namen Trajanje Lastnik
PHPSESSID Beleženje kratkih sporočil, za nadaljno uporabo Od začetka, do konca obiska tehnicna-plastika.com
PH_HPXY_CHECK Potreben za brskanje uporabnikov Od začetka, do konca obiska tehnicna-plastika.com
wp-settings-1 Optimiziran prikaz in uporabo s strani skrbnika 1 leto tehnicna-plastika.com
wp-settings-time-1 Omogoča dostop do admin nadzorne plošče 1 leto tehnicna-plastika.com

Piškotki spletne analize:

Ime Opis piškotka in njegov namen
_ga Analitični piškotek. To naključno ustvarjeno unikatno število se uporablja za izračun podatkov o obisku našega spletnega mesta.
_gat Analitični piškotek. Piškotek se uporablja za omejevanje pogostosti zadetkov.
_gid Analitični piškotek. Potreben za razlikovanje med uporabniki in sejami.