Lektoriranje

Nazaj

Lektoriranje v naši agenciji opravijo izključno domači govorci (ang. native speakers).  To pomeni, da prevedena besedila v angleški jezik lektorira Angležinja ali Anglež. Nizozemska besedila Nizozemka ali Nizozemec in enako za vse ostale jezikovne kombinacije. V primeru angleškega jezika smo šli tako daleč, da ločimo ameriško, avstralsko in angleško jezikovno varianto. Za vse tri pod-sklope imamo svoje lektorje. Prevode v slovenski jezik nam lektorirajo profesorice ali profesorji slovenskega jezika. Na tem mestu izpostavimo še večno vprašanje, lektoriranje da ali ne. Mnogi od Vas se sprašujete, ali ni že osnovni prevod zadosti? Iz mnogoletnih izkušenj na konkretnem vzorcu lahko empirično zaključimo, da v 80 % primerih, lektura ni bila potrebna. Lektoriranje se izkaže za nujo v primeru tiskanih objav ali podrobnih sodnih spisih kjer je bistvo vsebine funkcija subjektivne interpretacije, v tem primeru lahko celo lektoriramo vsebino, zasnovo besedila in ne jezikovno pravilnost. Lektoriramo kadar naročnik objavi članek npr. v strokovni reviji, kadar želimo jezikovno pravilnost adaptirati z domačim okoljem ciljne jezikovne skupine. Za nekatere pa je lektura kot drugo mnenje, ki obogati dani prevod. Lektura da, lektura ne, brez skrbi prepustite odločitev našim strokovnih sodelavcem, ki Vam bodo poiskali optimalno rešitev.

Izračunajte si ceno lektoriranja