Najpogosteje uporabljani jeziki na svetovnem trgu so nemški, kitajski, ruski, španski in portugalski, ki prevajalcem zagotavljajo nekaj največjih možnosti za zaposlitev. Čeprav je pogosto splošno prepričanje, da tehnologija želi nadomestiti človeško delo, je bilo ugotovljeno, da namesto tega ustvarja nove priložnosti za prevajalce. Ne glede na velik napredek v zvezi s prevodi s pomočjo AI, programska oprema še vedno temelji na človeškem nadzoru, da bi zagotovila, da so bili pri dešifriranju besedila in glasovnih posnetkov uporabljeni natančni narečni, slovnični in splošni prevodi.